Een huisstijl met een dubbele laag.

In ‘s-Hertogenbosch wonen zo’n 13.000 mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Daardoor zijn ze vaak afhankelijk van hulp uit hun directe omgeving. Ongeletterdheid niet alleen een persoonlijk maar ook een maatschappelijk probleem. Het netwerk probeert dit probleem op te lossen.

Visuele identiteit
Het idee
Een eigentijdse huisstijl met een knipoog naar het verleden.
Elementen uit het woordenboek spelen een grote rol in het logo en de algehele huisstijl. Zo wordt er creatief omgegaan met cursieven, interpunctie en het onderstrepen van woorden of zinsdelen die extra aandacht nodig hebben.
Ook heeft de typografie een dubbele laag. Zo worden er twee verschillende lettertypes (een cursieve schreefletter en een schreefloze kapitaal) over elkaar heen geplaatst. De achterliggende gedachte hiervan is dat je laag- of ongeletterdheid niet aan iemand kan zien. Iets wat verscholen blijft en pas op de voorgrond treedt wanneer iemand zich aan je openstelt.
In de toepassing van de dubbele typografielaag verheldert de onderliggende laag – eventueel met alternatieve woorden – dat wat de bovenste laag wil vertellen.
Aanpak
De nieuwe stijl laden met een persoonlijke campagne.

De 3 pijlers van Het Bossche Taalnetwerk — taal, rekenen en digitaal — geven we een gezicht in deze eerste campagne. We koppelen de gevolgen van ongeletterdheid aan een peiler. Zo koppelen we eenzaamheid, vermijden en onzekerheid aan Googelen, schrijven en lezen.

Uitvoering
Een huisstijl voor iedereen. Ook voor laag- en ongeletterden.

Meestal communiceert Het Bossche Taalnetwerk naar de omgeving van de doelgroep, maar om toch rechtstreeks de mensen te benaderen die moeite hebben met lezen, schrijven of computeren, hebben we voor elke peiler een icoon ontwikkeld met een groot vraagteken. Herkenbaar en in één oogopslag duidelijk. In de flyers staat tevens een icoon met een telefoonnummer waar men direct naartoe kan bellen.