Banner-ontwep-realisatie-afvalstoffendienst

Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch haalt al sinds jaar en dag afval op in Den Bosch. Om hen
op een onderscheidende manier onder de aandacht te brengen en echt als een merk neer te
zetten, werd een campagne ontwikkeld. Hierbij werden met een knipoog de sterke punten en
toegevoegde waarde van de Afvalstoffendienst benadrukt. Soms ietwat op het randje, maar
altijd recht tussen de ogen.
Het gevolg: enorm veel positieve reacties, meer sympathie voor het merk en een unieke
positionering van deze grote afvalinzamelaar.