Gemeente ’s-Hertogenbosch.
Eindbestemming:
duurzame
mobiliteitsstad.

De gemeente ’s-Hertogenbosch is op weg naar een klimaatneutrale toekomst. Een uitdaging die alleen samen met alle inwoners kan worden bereikt.

 

Om een duurzame mobiliteitsstad te worden, biedt de gemeente oplossingen en initiatieven om de reis van vandaag en morgen te blijven verbeteren. Maar hoe activeer je ruim 150.000 inwoners om zo duurzaam mogelijk van A naar B te reizen?

Van bezitten naar delen.

Samen met een onderzoeksbureau, gespecialiseerd in gedragspsychologie, brachten we de intrinsieke motivaties (zogenaamde social nudges) in kaart. Zo konden we alle inwoners gericht aanspreken en stimuleren.

We speelden in op motivatieredenen, zoals gezonder, sneller, makkelijker, goedkoper en leuker reizen. Factoren die veel dichter bij de inwoner staan en bijdragen aan een duurzame mobiliteitsstad. Met interventies, complimenten, beloningen en interactieve content brachten we het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen onder de aandacht, zoals deelvervoer.

Onze
Projecten.